Szkolenia zawodowe i kursy doskonalące

Centrum Fizjoterapii w Sosnowcu organizuje Kursy i Szkolenia Zawodowe. Edukacja skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących w zawodach medycznych: Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo. Niemniej jednak w Kursach i Szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci w/w kierunków. Oferujemy edukację w 6 – 12 osobowych grupach ćwiczeniowych.