Paweł Ryngier – praca zawodowa na uczelni

Strona główna » Informacje » Paweł Ryngier – praca zawodowa na uczelni

Od samego początku dałem się poznać jako bardzo sumienny pracownik, rzetelnie wykonujący powierzone mi obowiązki. Zajęcia dydaktyczne prowadziłem wzorcowo, nie ograniczając się przy tym do schematycznej realizacji założonego programu. W twórczy sposób przyczyniałem się do swoistej ewolucji tego programu, wprowadzając do tematyki zajęć wiedzę wyniesioną z różnorakich szkoleń i kursów.

Moja kultura osobista i posiadane umiejętności dydaktyczne zostały docenione podczas prac nad oceną nauczycieli akademickich AWF Katowice prowadzonych przez Komisję ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. O tym, iż jestem cenionym nauczycielem akademickim świadczy także mój dorobek zawodowy związany z ilością prac podejmowanych również poza uczelnią.

…”w trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej w najmniejszym nawet stopniu nie uwłaczał godności nauczyciela akademickiego, jego postawa jest wysoko oceniana przez przełożonych…”

prof. dr hab. Edward Saulicz

…”przedstawione fakty pozwalają pracę dydaktyczną ocenić bardzo wysoko, Paweł Ryngier cieszy się uznaniem studentów i jest lubiany przez współpracowników…”

prof. dr hab. Andrzej Zembaty

…”pracę dydaktyczną oceniam bardzo wysoko wnioskując o ocenę wyróżniającą, trzeba się zgodzić, że Paweł Ryngier rokuje bardzo korzystnie rozwojowo w pracy dydaktyczno-naukowej…”

prof. dr hab. Janusz Kubacki

…”ponadto nadmienić należy, że w trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej znajduje jeszcze czas na niezwykle mocne angażowanie się w rozwijanie tematyki dotyczącej szkolenia w piłce nożnej, gromadzi badania i publikacje, które zamierza wykorzystać w swojej przyszłej rozprawie habilitacyjnej…”

prof. dr hab. Henryk Knapik

Edukacja:

III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu, ukończone z wyróżnieniem, (1990–1994 r.).

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, magister fizjoterapii (Katowice 1994-1998).
Temat pracy: „Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach stawu kolanowego leczonych operacyjnie”.

Tytuł naukowy:

Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie Teorii Sportu, obrona pracy doktorskiej 12 września 2006 r., Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Katowice.
Temat pracy: „Ocena przydatności zastosowania wybranych wzorców metody PNF u piłkarzy nożnych”.

Przebieg pracy zawodowej:

Na Uczelni:

–  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej. Adiunkt dydaktyczny oraz Kierownik Zakładu Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Sportowej (od 17 sierpnia 1998 r.). Prowadzący zajęcia z przedmiotów: kinezyterapia, biomechanika kliniczna i ergonomia, hospitujący zajęcia ze sportu inwalidów, terapia manualna, metody specjalne w kinezyterapii, studium odnowy biologicznej, protetyka i ortotyka, wyroby medyczne i zaopatrzenie ortopedyczne, fizjoterapia w sporcie, FKwDNR-Medycyna Sportowa i innych oraz promotor i recenzent ponad 300 prac magisterskich oraz licencjackich.
–  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej-Zakład Fizjoterapii, (2006/2015), prowadzący zajęcia z przedmiotów: teoretyczne podstawy fizjoterapii, kinezyterapia, biomechanika kliniczna, terapia manualna, kinezjologia, promotor i recenzent ponad 50 prac licencjackich.
–  Wyższa Szkoła  Biznesu w Dąbrowie Górniczej-Zakład Fizjoterapii, (2013-2015), prowadzący zajęcia z Kinezjologii oraz Fizjoterapii Ogólnej, Terapii manualnej, Zaopatrzenia ortopedycznego i przedmiotów do wyboru, recenzent  5 prac licencjackich.
–  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim–Zakład Fizjoterapii (2006/2007), prowadzący zajęcia z przedmiotów: terapia manualna, kinezyterapia, diagnostyka funkcjonalna i prognozowanie w fizjoterapii.

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Rektorska II-go stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora – 2006 r.
Nagroda Rektorska III-go stopnia za zespołową pracę w Komisji Rekrutacyjnej studiów ST i NST – 2007 r.
Nagroda Rektorska II-go stopnia za osiągnięcia naukowe – 2013 r.
Nagroda Rektorska II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne – 2017 r.

Przynależność organizacyjna, praca społeczna:

Od 1997  –  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Członek Towarzystwa.
2007-2009  –  AWF Katowice. Sekretarz oraz Członek Komisji Rekrutacyjnej Studiów I-go stopnia.
2007-2015  –  AWF Katowice. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej II-go stopnia Wydziału Fizjoterapii.
2008/2009  –  AWF Katowice. Członek Komisji Dyscyplinarnej d/s Studentów.
2009/2010  –  AWF Katowice. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej d/s Studentów.
2007/nadal  –  AWF Katowice. Opiekun praktyk studenckich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapii.
2012-2016  –  AWF Katowice, Wydział Fizjoterapii. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej.
2016  –  AWF Katowice. Elektor wyborów uczelnianych.
2018  –  Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Członek z prawem wykonywania zawodu.
2020-2024  –  AWF Katowice, Wydział Fizjoterapii. Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej.

Kursy i przeszkolenia:

1996-1998  –  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Studium Odnowy Biologicznej.
1997-1999  –  School of Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy. Kurs terapii manualnej ze szczególnym uwzględnieniem metody Cyriax’a i Mc Kenziego – 4 stopnie zakończone egzaminem.
1998-2001  –  Deuthe Gesellschaft fur Ortopadische Manuelle Terapie. Kurs: Terapia manualna metodą Kaltenborna- Evjenth’a – 8 stopni.
2000  –  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Podyplomowe Studium z Dydaktyki Szkoły Wyższej.
2001  –  The S-E-T Concept using the Terapi Master System (Basic Course). Obsługa i ćwiczenia metody S-E-T w norweskim systemie podwieszeń wg Terapi Master.
2005  –  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Studium Instruktora Sportu – Instruktor piłki nożnej.
2008-2009  –  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddz. Śląski. Kurs rehabilitacji osób po udarze mózgu–Metoda Bobath – 2 stopnie.
2009  –  Reha+, Kraków. Czytanie i analiza zdjęć rentgenowskich.
2009  –  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fizjofit – Galen, Athletes Performens. Nowoczesny trening motoryczny w grach zespołowych – kurs dla trenerów piłki nożnej – 2 stopnie.
2010  –  Astar, Bielsko Biała. Zasady bezpieczeństwa i obsługi aparatów: Duoter Plus, Sonoter Plus, Magneter Plus.
2011  –  PTF Katowice, AWF Katowice, Technomex Gliwice. Ocena i terapia bólu kręgosłupa.
2011  –  Technomex Gliwice. Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce i rehabilitacji w oparciu o systemy treningu i oceny równowagi.
2012  –  GWSH w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, Thera Band Polska. Ćwiczenia oporowe i równoważne w zastosowaniu przyborów Thera Band – kurs podstawowy.
2012  –  Technomex Gliwice. Nowoczesna termoterapia z wykorzystaniem ciepłolecznictwa, zimnolecznictwa i kompresoterapii.
2013  –  Technomex Gliwice. Nowoczesne metody Biofeedback w podstawowej rehabilitacji.
2014  –  Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach, 11 kwiecień. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – leczenie operacyjne i możliwości rehabilitacji na przykładzie pacjenta Sport-Kliniki.
2014  –  Technomex Gliwice. Wykorzystanie oporu elastycznego w pracy z pacjentem ze schorzeniami narządu ruchu.
2014  –  Technomex Gliwice. Warsztaty z wykorzystaniem praktycznego systemu do analizy krzywizny kręgosłupa Zebris Pointer, Platformy Accugait, Sanders Cervital i Lumbar Traction, Levitas Pro 1.
2014  –  PTF Oddział Śląski, FH Kinesis Jolanta Nowicka. Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia.
2015  –  Galen Rehabilitacja Sp.Zoo. Psychologia dla fizjoterapeutów. Moduł I.
2015  –  Sport – Klinika Żory. Postępowanie lekarza rodzinnego w urazach i schorzeniach stawu kolanowego, ramiennego i kręgosłupa.
2016  –  TB Polska – terapia sportfitnes, Artzt Vitality-Dominik Suslik. Kraków. Flossing w terapii i sporcie.
2017  –  GWSH im. W Korfantego w Katowicach. Znaczenie terapii manualnej w procesie rehabilitacji z zaburzeniami równowagi mięśniowo-stawowej.
2017  –  Astar, Bielsko – Biała, Rafał Duraj. Szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa i obsługi aparatu do fali uderzeniowej Impactis M.
2018  –  Work&Training Service, Katowice, Adam Kuna – IFDMO. FDM Intensywny, terapia manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model.
2019  –  MEDI /Igli Carbon Technology/, Gliwice, Anna Sośnicka. Indywidualny dobór funkcjonalnych wkładek ortopedycznych.
2020  –  KIF, Bielsko-Biała, Anna Garncarczyk. Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
2022  –  Fizjokursy, Częstochowa, Słoniak R., Tittinger T. IASTM – mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach narządu ruchu.

Udział w kongresach/konferencjach/zjazdach i sympozjach:

Konferencje międzynarodowe:

 1. 2000–First Interdisciplinary World Congress on Spinal Surgery–„World Spine 1”., Berlin 27.08-01. Udział czynny – 2 referaty.
 2. 2007–Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny 26-28. 04. Udział czynny –1 referat.
 3. 2007-Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego, środowisko człowieka a jego zdrowie, 14-16. 09 Kielce.Kielce 14-16. 09. Udział czynny – 1 referat.
 4. 2010-Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar kultury fizycznej. Bydgoszcz-Lwów-Warszawa, Bydgoszcz 15-16. 11.Udział czynny – 3 monografie.
 5. 2011- Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji. Radom 2011. Czynny udział – 3 referaty.
 6. 2011- Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Naukovo-pedagoigicni problemi fizicnoj kulturi Fizicna kultura i sport. Ukraina, Kijów 2011. Czynny udział – 2 referaty.
 7. 2012-Międzynarodowa Konferencja Naukowa-dla trenerów piłki nożnej, nauczycieli i studentów pracujących z dziećmi i młodzieżą: 28 stycznia 2012r., APN Tychy. Udział bierny.
 8. 2012-Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: „Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii”. 14 listopad 2012r., AWF Katowice. Udział bierny.
 9. 2012-Międzynarodowa Konferencja Sportowa „Thera Band & Togu Academy 2012”. Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego: 15-16 grudzień 2012r., AWF Katowice. Udział bierny.
 10. 2013-Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: „KULTURA FIZYCZNA-OSOBA-EDUKACJA-ZDROWIE” . Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 26 kwietnia. Udział czynny – 1 monografia.
 11. 2014-I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nutrigenomika i nutrigenetyka w żywieniu ludzi aktywnych. AWF Katowice, 21 listopada. Udział bierny.
 12. 2014-Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Physiotherapy and Health Activity. Katowice, 26-27 listopad. Udział bierny jako organizator. Udział czynny – 2 referaty.
 13. 2018-Międzynarodowa Konferencja Naukowa 50 lat olimpiad Specjalnych. Katowice 8-10 czerwca. Udział bierny.
 14. 2018-I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa. Kształtowanie siły mięśniowej w świetle nauki, teorii i praktyki sportowej. Katowice 29-30 wrzesień. Udział bierny.

Konferencje krajowe:

 1. 1998-Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób”. Lublin, 17-18. 04. Udział czynny-1 referat.
 2. 1999-XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź, 10-12. 09. Udział czynny-3 referaty.
 3. 2006–Ogólnopolska konferencja Studentów Fizjoterapii. Katowice, 9-11 czerwca. Udział czynny-1 referat.
 4. 2010–Konferencja Naukowa: Metody diagnostyczno-terapeutyczne w sporcie. Tychy, 09.03. Udział bierny.
 5. 2011-I Konferencja Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy. Tychy, 28.01. Udział bierny.
 6. 2013–I Sympozjum pt.: „Inżynieria Biomedyczna w Chirurgii i Sporcie”, 24-25 maj, Szczyrk. Udział czynny – 1 referat.
 7. 2014-Konferencja Kinetics Control: Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control w badaniu narządu ruchu. Katowice, 11 grudzień. Udział bierny.
 8. 2016-Ogólnopolska Konferencja Medyczno – Fizjoterapeutyczna PT.: Medycyna, fizjoterapia i cybernetyka w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową. GWSH im. W. Korfantego w Katowicach, 25 listopad 2016. Udział bierny.
 9. 2018- I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne pt.: „Staw kolanowy”, 23 luty, Sport Klinika Żory. Udział czynny–1 referat.
 10. 2018-Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress, 09-11 marca, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Udział czynny–1 referat.
 11. 2019-Kursokonferencja Trenerów PZBiath. Trening funkcjonalny w rozwoju właściwej budowy i sprawności ciała. Osiek, MSiT., 26 wrzesień. Udział czynny–1 referat.
 12. 2019-Ogólnopolska Konferencja Unlimited Sport – Football Edition „Praktycy dla Praktyków”. Tychy, 24 listopad. Udział bierny.
 13. 2021-IV Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne „Medycyna Sportowa”. Żory, Sport-Klinika, Scanmed Sport, 23 styczeń. Udział bierny.
 14. 2022-Dolegliwości bólowe narządu ruchu prowokowane wadami stóp. ProPedis-profesjonalnie dla stóp. 28 marzec-konferencja online. Udział bierny.
 15. 2022-Badanie stóp – podstawy narządu ruchu. ProPedis-profesjonalnie dla stóp. 11 listopad – konferencja online. Udział bierny.
 16. 2023-Przygotowanie motoryczne i medycyna sportu, Część III /Biochemia i biomechanika wysiłku – deficyty i dysfunkcje/. Galen, Medycyna&Sport, 09 styczeń, Bieruń. Udział bierny.

Staże zawodowe i samodzielne wykłady naukowe:


2005  –  „Torino” Calcio Serie A, Turyn – Włochy. Staż zagraniczny we włoskim klubie piłkarskim z zakresu Trenera Odnowy Biologicznej.
2005  –  S. A. „Zagłębie”  Sosnowiec. Krajowy staż zawodowy w klubie piłki nożnej w zakresie Instruktora Piłki Nożnej dla grup młodzieżowych.
2005  –  Ogólnopolski Związek Piłki Nożnej, Katowice. Samodzielny wykład dla sędziów piłki nożnej OZPN Katowice.
2006  –  Akademia Wychowania Fizycznego – Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizjoterapii, Katowice, Samodzielny wykład z tematu –„Współczesne trendy w terapii manualnej”.
2007  –  Ogólnopolski Związek Piłki Nożnej, Katowice. Samodzielny wykład na kursie Instruktorów Piłki Nożnej OZPN Katowice.
2009  –  Stowarzyszenie „Rośnij w Górę” oraz UM Bytom i UM w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, Bytom, Współprowadzący szkolenia dla nauczycieli Wychowania Fizycznego – „Nowoczesne podejście w gimnastyce korekcyjnej na reedukację wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.
2010  –  Stowarzyszenie „Rośnij w Górę” oraz UM Bytom i UM w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, Współprowadzący szkolenia dla nauczycieli Wychowania Fizycznego – „Nowoczesne podejście i ocena treningu motorycznego w sporcie”.
2012-2013  –  „Galen” – Ortopedia, Bieruń Stary. Obserwacja zabiegów operacyjnych /artroskopie stawów barkowych, kolanowych, skokowych/.

Publikacje:

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe:

 1. Ryngier P., Saulicz E.: Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach stawu kolanowego leczonych operacyjnie. W: „Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób” (red. E. Rutkowska), Akademia Medyczna, Lublin, 1998, str. 135-139;
 2. Gnat R., Saulicz E., Ryngier P., Maślanka M.: Wybrane elementy psychorelaksacyjne w leczeniu skutków udaru mózgu, 2000, Medycyna Sportowa, 6, 107, str. 13-18;
 3. Wolny T., Saulicz E., Molicka D., Ryngier P.: Terapia wtórnych skutków zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – ocena skuteczności różnych sposobów postępowania. Medycyna Sportowa, 10, nr 111, 2000, str. 40–43;
 4. Gnat R., Saulicz E., Ryngier P., Maślanka M.: Próba zwiększenia efektywności terapii pacjentów po udarach mózgu wybranymi elementami psychorelaksacji. Fizjoterapia , 2000, 8, 1, str. 19-25;
 5. Saulicz E., Gnat R., Ryngier P.: Sacroiliac mobilization as the way of pelvis correction in thoraco-lumbar scolioses treatment, Spinal Surgery and Related Disciplines, (Editors: M. Brock, W. Schwarz, C. Wille), 2000 by Monduzzi Editore S.p.A. – Medimond Inc. str. 675 – 682;
 6. Saulicz E., Kokosz M, Ryngier P., Gnat R.: The corrective potential in mono- and poli- curve scolioses, Spinal Surgery and Related Disciplines, (Editors : M. Brock, W. Schwarz, C. Wille), 2000 by Monduzzi Editore S.p.A. – Medimond Inc., str. 683 – 688;
 7. Ryngier P., Saulicz E., Gnat R., Wolny T.: Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną. Fizjoterapia Polska, 1, nr 4, 2001, str. 369-375;
 8. Gnat R., Saulicz E., Ryngier P.,Zięba M.: Wartość wybranych parametrów spirometrycznych u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I i II stopnia. Fizjoterapia, Tom 9, Nr 1, 2001, str. 13–19;
 9. Ryngier P., Saulicz E., Kokosz M., Gnat Rafał.: Uwagi na temat najczęstszych urazów i ich przyczyn wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej. Medycyna Sportowa18, 12, 2002, str. 499–506;
 10. Gnat R., Saulicz E., Zięba M., Ryngier P.: Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I0 i II0, 2003, 3, 1, str. 21-31;
 11. Kuszewski M., Gnat R., Saulicz E., Knapik A., Ryngier P., Plinta R.: Ocena zakresu ruchu zgięcia tułowia u trenujących i nietrenujących kobiet w wieku 18-30 lat., Wydawnictwo Polyhymnia, Kazimierz Dolny, T. 1, 2007, str. 292;
 12. Kuszewski M., Saulicz E., Knapik A., Gnat R., Ryngier P.: Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Problemy Higieny i Epidemiologii, T. 89, nr 1, 2008, str. 47-50.
 13. Ryngier P., Knapik H., Saulicz E., Myśliwiec A.: Wpływ zastosowania wybranych wzorców metody PNF u kwalifikowanych piłkarzy nożnych na kształtowanie się zdolności kinestetycznego różnicowania użycia siły. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia nr 12/10, 2010, str. 338-355.
 14. Ryngier P., Saulicz E., Knapik H., Kuszewski M.: Wpływ wzorców metody PNF na profilaktykę typowych dla piłki nożnej skróceń mięśni kończyn dolnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia nr 12/10, 2010, str. 356-375.
 15. Ryngier P., Knapik H., Saulicz E.,  Gnat R.: Wpływ wybranych wzorców metody PNF u kwalifikowanych piłkarzy nożnych na zdolność zachowania równowagi dynamicznej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia 12/10, 2010, str. 376-394.
 16. Ryngier P., Knapik H., Humpa F., Walla G.: Ergonomiczne uwarunkowania pracy stojącej i siedzącej a występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. W: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji( red. nauk. Iwona Czerwińska Pawluk, Walery Żukow), Radom, Radomska Szkoła Wyższa, 2011, s. 117-128;
 17. Myśliwiec A., Knapik H., Pasek A., Kuszewski M., Saulicz M., Ryngier P., Wolny T.: Rehabilitation of patients with the Klinefelter’s syndrome – review of available literature // W: Humanities dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health / ed. Iwona Czerwińska-Pawluk, Walery Żukow ; Radom University in Radom. – Radom : Radom University, 2011, s. 89-99;
 18. Ryngier P., Knapik H., Kowalski P., Myśliwiec A.: Ocena przydatności zastosowania wybranych technik poizometrycznej relaksacji mięśni u piłkarzy nożnych. W: Naukovo-pedagigicni problemi fizicnoj kulturi : Fizicna kultura i sport. – Kijów : [B.w.], 2011. – T. 13. s. 759-795;
 19. Ryngier P., Knapik H., Pater S., Myśliwiec A.: Trening siłowy a ćwiczenia stabilizacyjne w przygotowaniu motorycznym piłkarzy nożnych. W: Naukovij Casopis. – Kijów : [B.w.], 2011. – (Naukovo-pedagoigicni problemi fizicnoj kulturi Fizicna kultura i sport). – T. 13. s. 753-758;
 20. Ryngier P., Halski T., Saulicz E., Gnat R., Michał Kuszewski, Dagmara Molicka, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Robert Dymarek, Agnieszka Smykla, Marcin Ozon, Hanna Bujniewicz, Jakub Taradaj.The influence of application of selected proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) patterns on kinaesthetic force differentiation ability in young soccer players – a preliminary study. Arch.Sci., 2013, Vol.66, no.,6; s.291-303.
 21. Piejko L., Gloc D., Ryngier P.: The body injuries of female and male seniors participating in XXXIX Polish Karate Kyokushin Championships. Scientific Review of Physical Culture, 2014 , Volume 4, Issue 3, s. 81-91.
 22. Piejko L., Gloc D., Ryngier P.:  The therapeutic procedures of injuries female and male seniors participating in xxxix polish karate kyokushin championships. Scientific Review of Physical Culture, 2015 , Volume 5, Issue 2, s. 88-96.
 23. Ryngier P.: The Influence of Selected PNF Patterns on Kinaesthetic Force Differentiation Ability in Young Football Players. Original article, JOURNAL OF THE POLISH CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS, Physiotherapy Review, 2021, 25(1), 12-23.
 24. Kaczmarczyk P., Ryngier P.: Evaluation of the Effect of Training on Unstable Ground on Dynamic Stability in Soccer Players Using the Y-Balance Test. Original article, JOURNAL OF THE POLISH CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS, Physiotherapy Review, 2021, 25(1), 38-44.

Artykuły naukowe, monografie, prezentacje multimedialne, sesje plakatowe:

 1. Ryngier P., Saulicz E., Dworaczek G.: Diagnostyka funkcjonalna oraz leczenie „łokcia tenisisty”. Fizjoterapia, 1999, 7, 3, str. 52-56;
 2. Ryngier P., Saulicz E., Gnat R., Połeć J.: Fizjoterapia i fizjoprofilaktyka w leczeniu osteoporozy. Fizjoterapia, 3, 9, 2001, str. 61–71;
 3. Kokosz M., Gnat R., Wojdyła L., Ryngier P.: Podstawy teoretyczne i praktyczne metody S-E-T. Fizjoterapia Polska, 2, 4, 2002, str. 319-327;
 4. Ryngier P., Nikoniuk A., Knapik H., Walla G.: Wybrane wzorce metody PNF w leczeniu skolioz jednołukowych. Rehabilitacja w praktyce. – Nr 2, 2011, str. 21-26;
 5. Ryngier P., Knapik H., Nikoniuk A., Myśliwiec A.: Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz dwułukowych. W: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji (red. nauk. Iwona Czerwińska Pawluk, Walery Żukow), Radom, Radomska Szkoła Wyższa, 2011, str. 129-141.
 6. Ryngier P., Małecki A.: Znaczenie nowoczesnego treningu funkcjonalnego w profilaktyce urazów sportowych. I Sympozjum pt.: „Inżynieria Biomedyczna w Chirurgii i Sporcie” , Szczyrk 23-24 maj 2013 r. – udział czynny, /prezentacja multimedialna/.
 7. Walla G., Żmudzka-Wilczek E., Mazur K., Ryngier P., Nawrat-Szołtysik  A.: Wpływ rehabilitacji na poprawę funkcji w zakresie czynności dnia codziennego u pacjentów po udarze mózgu. Physiotherapy and Health Activity. Katowice, 26-27 listopad 2014 r. – udział czynny /prezentacja multimedialna/.
 8. Walla G., Żmudzka-Wilczek E., Mazur J., Ryngier P., Witkoś J., Budziosz J.: Ocena sprawności fizycznej osób po przebytym udarze mózgu poddanych terapii z elementami  metody PNF. Ruch: skuteczny środek oddziaływania zdrowotnego. Red.: Plinta R., Kosińska M., Niebrój L. Media Silesia, Eukrasia 21, Katowice 2014, str. 125-136.
 9. Ryngier P., Kiersnowska P.: Wpływ ćwiczeń stabilizacyjnych na zmianę parametrów motorycznych u młodych piłkarzy nożnych. Osoba – sport, wychowanie, zdrowie. Red.: Żukowska H., Kostecka A., Klimczyk M., Buśko K., Muszkieta R. Monografia nr 29/15. Wydawnictwo Naukowe – Akademia Sportu i Nauki, Bydgoszcz 2015, str. 170-195.
 10. Ryngier P.: Znaczenie nowoczesnego treningu funkcjonalnego w profilaktyce urazów stawu kolanowego. I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne pt.: „Staw kolanowy”, Sport Klinika Żory 23 luty 2018 r. – udział czynny, /prezentacja multimedialna/.
 11. Ryngier P.: Fizjoterapia, logopedia a trening funkcjonalny w profilaktyce urazów sportowych wśród dzieci i młodzieży. Health Challenges Congress – Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 09-11 marca 2018 r. – udział czynny /prezentacja multimedialna/.